-

Veterinær

Marianne Vinje Kilvær

Distrikt Tromsø - og Karlsøy kommune.

For besøk ring:
99 400 136

Min veterinær praksis består av gårdsbesøk og hjemmebesøk.
20 års erfaring.

Hund og Katt:

 • Mindre konsultasjoner
 • Vaksinering
 • ID-merking
 • Helseattest valpekull
 • Kastrasjon hannkatt
 • Avliving

 

Hest:   

 • Sykebesøk
 • Vaksinering
 • ID-merking
 • Tannrasp
 • Trekking av ulvetanner
 • Hestepass
 • Helseattest
 • Ponnimåling

 

Storfe: 

 • Sykebesøk
 • Inseminering
 • Avhorning
 • Helseattest
 • Forebyggende helsearbeid

 

Småfe: 

 • Sykebesøk
 • Vaksinering
 • Avhorning av kje
 • Drektighetskontroll med ultralyd
 • Forebyggende helsearbeid
 • Prøvetaking "Friskere Geiter"
 • Rådgiving "Friskere Geiter"

 

Gris:

 • Sykebesøk
 • Vaksinering
 • Kastrasjon av smågris
 • Forebyggende helsearbeid
 

 


Marianne Vinje Kilvær

Mellomvegen 72
9007 Tromsø
marianne@kilvaer.no
Tlf: 99 400 136
Org. Nr: 971020547

Medlem av: Den Norske Veterinærforening